Wat doet Aha!

Als de aanmelding via de gemeente bij Aha! binnenkomt zullen wij samen met de verwijzer komen kennismaken. Samen met het gezin zal worden besproken wat ze graag anders willen en hoeveel tijd we hier in eerste instantie voor gaan inzetten. Aan de hand van de doelen wordt hulp geboden d.m.v. gesprekken, psycho-educatie, creatief of spelenderwijs bezig zijn of door het oefenen van vaardigheden. Om overzicht te geven zullen we de vorderingen meteen goed bij houden en wordt samen vastgelegd wat is besproken of gedaan. Er zullen ook vastgestelde momenten zijn, waarin samen met de verwijzer het verslag zal worden besproken en wordt bekeken in hoeverre de doelen al zijn behaald zodat de hulp daar telkens op kan worden afgestemd.