Over aha!

Wie is Aha!

Aha! Ambulante hulp & Advies is een jong en dynamisch bedrijf waarin enthousiasme, jaren lange ervaring en kennis binnen de jeugdzorg zijn gebundeld. Samen met hun pioniersdrift is Aha! ontstaan en is sinds 2014 een aanvulling op het aanbod in de ambulante jeugdzorg in Twente.

Als contractpartner van Samen 14, biedt Aha! specialistische opvoedondersteuning binnen de WMO Jeugd en Jeugdzorg. In samenwerkingsverband is Aha! ook aktief in de GGZ jeugd en ambulante jeugdzorg.

Wat doet Aha!

Vanuit de IAG methodiek (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) zijn er verschillende vormen van ambulante hulpverlening in het gezin mogelijk (zie: hulpvormen). Afhankelijk van de zwaarte en complexiteit van de hulpvraag kunnen al deze trajecten bij Aha! op maat ingezet worden. Aha! maakt bij het ambulant werken regelmatig gebruik van elementen uit: ‘Geef me de 5’ en BRAINBLOCKS (gericht op ASS-problematiek),  SOS (Signs of Safety) en is geschoold in Ouderschap Blijft (gericht op complexe scheidingen) en op verschillende niveaus van Triple P (positief opvoedingsprogramma).

Start

Ooit zijn we begonnen op de groep, in de begeleiding van kinderen en jongeren met gedrags- en of psychiatrische problemen of uit een andere cultuur (ama’s). Daarna hebben we ons vooral gespecialiseerd in het ambulant werken bij de gezinnen in hun eigen omgeving. Van de kleine opvoedvraag die toch grote gevolgen kan hebben, tot het hulp bieden aan gezinnen met tegenslagen op allerlei gebied (multiproblem). Lange ervaring opgedaan met het werken in een crisis en/of een dreigende uithuisplaatsing. Altijd met de gedachte dat dit juist de kans biedt het roer om te gooien. Juist dan ontstaat er vaak opening voor nieuwe inzichten. Door vooral naast het gezin te staan en gebruikmakend van ons stukje creativiteit, samen te komen tot oplossingen. Als belangrijke pijler werd voor ons meegenomen, de gezamenlijkheid terug vinden en het leuke weer van elkaar te kunnen zien; er als één gezin weer voor willen gaan! Ook nu nemen we in onze behandeling het hele gezin mee (systeemgericht werken) in de behandeling.
Daarnaast gaven we positieve opvoedtrainingen (Triple P) aan alle ouders die meer bewust wilden opvoeden, soms kinderen hadden met ernstige gedragsproblemen en hier handvatten bij zochten. Maar deze was ook bedoeld voor de ouders die een algemene basiskennis positief opvoeden moesten aanleren.

Aha! is in 2014 gestart in ‘de Post’ te Winterswijk, maar heeft het Gelderse achter zich gelaten om zich volledig te concentreren op het Twentse waar hun kennis, roots en ervaring liggen.

Voor wie

Jeugd

Aha! Ambulante hulp & advies, wanneer je meer wilt weten over je kind als deze gediagnosticeerd is met een psychiatrische stoornis en handvatten wilt hoe met kinderen met ADHD / ASS / … om te kunnen gaan. Je kind zelf vragen heeft over wat dit voor hem of haar betekent.

Jongeren

Als je tiener zich al erg volwassen voelt en het gevoel heeft dat zijn ouders hem niet begrijpen, kan dit thuis voor conflicten zorgen. Zoek je ls ouders naar een balans in het stellen van grenzen en leren loslaten? Aha! biedt ondersteuning hoe hierover weer in gesprek te kunnen met elkaar.

Gezinnen

Aha! biedt professionele ondersteuning als je pedagogische onmacht ervaart, je kind gedragsproblemen heeft en/of je hierdoor niet meer op een positieve manier contact kan maken met je kind. Hierover opvoedvragen hebt en op zoek bent naar ondersteuning bij de opvoeding.

Als je op zoek bent naar je eigen’Aha!-moment’ met betrekking tot de opvoeding,

binnen het gezin of bij de ontwikkeling van je kinderen

Some Fun Facts

Likes facebook
Kopjes koffie
Aantal opleidingen
Lachende gezichten

Service

Eigen omgeving

Eigen omgeving

Alle behandelgesprekken vinden plaats bij de gezinnen thuis. De hulp start met een gezamenlijk moment om de doelen werkwijze en frequentie af te spreken. Daarnaast zijn er evaluatiemomenten met de aanmelder om de voortgang van de hulp te volgen.

Eerste contact

Eerste contact

Aha! is direct te benaderen voor informatie of een vrijblijvend eerste contact. We overleggen graag met u samen of een eventuele aanmelding passend is bij Aha!. Dit kunt u doen via de mail, het contactformulier op deze pagina of telefonisch. Contactpersoon: Krista Kramer 06 - 81 81 51 00 / info@ambulantehulpenadvies.nl

Hulpaanbod

Hulpaanbod

Bij Aha! is voor iedereen een passend hulpaanbod, wanneer een gezin problemen ervaart op 1 of meer leefgebieden. Aha! biedt ambulante specialistische opvoedondersteuning in gezinnen, waarbij ook sprake kan zijn van een psychiatrische diagnose. (contractpartner van Samen 12 en Hof van Twente/Almelo) Omdat je iedereen zijn 'Aha!' momentje gunt!

Starten

Starten

Aha! is een kleine, platte maar specialistiche organisatie (ISO gecertificeerd, HBO+ opgeleid, SKJ geregistreerd). Wij kunnen aan een beperkt aantal gezinnen tegelijkertijd hulp bieden maar hebben geen wachtlijst. Neem daarom altijd contact op om samen te kijken naar de mogelijkheden.

Informatie

Ontwikkeling

Aha! investeert in mogelijkheden om eigen deskundigheid te blijven vergroten en daarbij in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en de steeds veranderende vraag. Hiervoor maakt Aha! gebruik van opleiding en vindt het daarnaast belangrijk de samenwerking aan te gaan met ketenpartners.

Samenwerkingsverbanden

Naast onze inzet bij de gemeente, Samen 14 is Aha! al verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan. Als je ons volgt op Facebook:

juli 2014: Handjes geschud, krabbels gezet, kennis gemaakt en gezinnen gestart. De samenwerking tussen Aha! en DIMENCE-JEUGD GGZ is een feit. Blij zijn we begonnen!

juni 2015: De eerste eindverslagen zijn alweer geschreven… Eindelijk tijd voor het goede bericht: Enthousiast aan het werk bij JARABEE!

juli 2015: Aha! neemt even vakantie, maar gaat daarna met veel plezier aan het werk..de aftrap bij nieuwe contractpartner MEDIANT JEUGD!

mei 2017: Aha! blijft actief bezig om het hulpaanbod actueel te houden en zo goed aan te kunnen blijven sluiten bij de verschillende hulpvragen.  Aha! gaat deze zomer en najaar ook de laatste trainingen van BRAINBLOCKS volgen.

Via INTERMISSION komt de mogelijkheid Mindfulness aan te gaan bieden. (Houdt voor nu Impuls en Wijkracht Oldenzaal in de gaten voor meer info, mogelijkheden en de eerste startdata)

Wat doet Aha!

Als de aanmelding via de gemeente bij Aha! binnenkomt zullen wij samen met de verwijzer komen kennismaken. Samen met het gezin zal worden besproken wat ze graag anders willen en hoeveel tijd we hier in eerste instantie voor gaan inzetten. Aan de hand van de doelen wordt hulp geboden d.m.v. gesprekken, psycho-educatie, creatief of spelenderwijs bezig zijn of door het oefenen van vaardigheden. Om overzicht te geven zullen we de vorderingen meteen goed bij houden en wordt samen vastgelegd wat is besproken of gedaan. Er zullen ook vastgestelde momenten zijn, waarin samen met de verwijzer het verslag zal worden besproken en wordt bekeken in hoeverre de doelen al zijn behaald zodat de hulp daar telkens op kan worden afgestemd.

Hulpvormen

Vanuit de IAG methodiek (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) zijn er verschillende vormen van ambulante hulpverlening in het gezin mogelijk (opgezet als IOG, IPG, LO) De bestaande modules worden kort als richtlijn beschreven. Aha! past deze aan de wens en behoefte van het gezin. Aha! doet hierdoor niet meer als nodig, maar kan ook net dat beetje extra bieden. Aha! verzorgt tevens gezinsobservaties om een eventuele hulpvraag te helpen verduidelijken.

Ook heeft Aha! de ervaring opgedaan dat Mindfulness opzichzelfstaand maar ook naast of na een intensief hulpverleningstraject uitkomst kan bieden om te leren omgaan met de vaak blijvende vraag die op ouders wordt gedaan. (Hiervoor hebben we een samenwerking met Intermission)

Lees verder

Aanmelding

Meestal zal de aanmelding bij Aha! binnen komen via uw gemeente. Maar Aha! is ook altijd rechtstreeks te benaderen voor een vrijblijvend en kosteloos eerste contact. De hulp van Aha! kan dan van daaruit alsnog worden aangevraagd bij uw gemeente (WMO) of via een verwijzing van de huisarts/kinderarts/psychiater/ etc.

Verder bestaat de mogelijkheid de diensten van Aha! Ambulante hulp & advies uit een persoonsgebonden budget (PGB) of de hulp van Aha! particulier te bekostigen.

Wanneer aha!

Samen 14

Aha! heeft Twente als werkgebied en is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met de 14 Twentse gemeentes.
Aha! biedt voor 2017 specialistische opvoedondersteuning aan gezinnen, waarbij sprake kan zijn van een psychiatrische diagnose.

 

Contact